Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5467

Przygotowanie do druku

Zanim zaczniemy drukować

SPOSÓB DOSTARCZENIA MATERIAŁÓW
 • na płycie CD lub DVD (do nośnika należy dostarczyć makietę lub proof cyfrowy 1:1);
 • łącząc się z FTP – hasło i login udostępnione zostanie po złożeniu zamówienia;
 • przesyłają pliki na adres e-mail: gutgraf@gutgraf.pl – pojemność konta to 16 GB;
 • osobiście do drukarni „GUTGRAF” w Olsztynie przy ul. Bałtyckiej 131;
AKCEPTOWANE FORMATY PLIKÓW
 • pliki kompozytowe PDF;
 • pliki kompozytowe postscriptowe PS;
 • ewentualnie format EPS, CDR, AI;
NAŚWIETLANIE
 • maksymalny format naświetlanych płyt to B2;
 • rozdzielczość naświetlania 2400, 2438, 2540 dpi;
 • liniatura pracy zależna jest od jakości papieru (standardowo 175 lpi i 150 lpi);
IMPOZYCJA
 • wykonywana jest za pomocą programu PuzzleFlow-Organizer B2, oprogramowanie to przyjmuje pliki w formatach PDF, TIFF, EPS, jako dokumenty wyjściowe.
PRZYGOTOWANIE PLIKÓW
 • każda strona powinna posiadać spady o wielkości 3mm ze wszystkich stron;
 • jeżeli w pracy występuje grafika lub tekst, który kończy się równo z krawędzią strony (tzw. grafika na spad) należy dodać 5 mm spadu od linii cięcia;
 • w przypadku opraw klejonych, minimalna odległość tekstu i grafiki od „grzbietu” powinna wynosić 6 mm spadu;
 • prace do bezpośredniego naświetlania na CTP najlepiej jest przygotować jako kompozyt w formatach PDF;
 • format TIFF lub EPS przygotować z fontami zamienionymi na krzywe;
 • w pracy należy zadać opcje wpływające na poprawność druku, w szczególności zlewki tj. trapping, spady min 3 mm, linie cięcia, punktory, format strony netto musi być zgodny z wielkością trim box-u;
 • wszystkie kolory powinny być zdefiniowane w CMYK lub PANTONE. tj kolory dodatkowe muszą być opisane w zleceniu;
 • niedopuszczalne jest generowanie czarnego tekstu z 4 kolorów;
 • prace czarno białe powinny być zapisane jako Black & White lub Grayscale;
 • czcionki tj. fonty użyte w pracy powinny być zamienione na krzywe lub dołączone do pliku postscript;
 • zdjęcia użyte w plikach powinny mieć rozdzielczość nie mniejszą jak 300 dpi;
 • dla każdej ze stron należy generować oddzielny plik, w przypadku rozkładówek należy tworzyć oddzielne pliki dla prawej i lewej strony;
 • nazwy plików powinny zaczynać się od numerów stron w publikacji;